ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op Au-Dedans Interieur en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Au-Dedans Interieur is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen moeten voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Kortrijk.

AANKOOP EN BETALING

De overeenkomst tussen Au-Dedans Interieur en de koper komt tot stand op het moment dat de voorwaarden geaccepteerd worden. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de betalingen verricht via Sofort.

LEVERING EN LEVERTIJDEN

De door Au-Dedans Interieur opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen vaste termijnen. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, nemen wij per mail of telefonisch contact met u op, om aan te geven wanneer het terug beschikbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlief of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. transport, de levering, het depot van de geleverde producten enz. De levering- of verzendkosten worden u meegedeeld vóór het bevestigen van uw aankoop.

BEDENKTIJD, GEBREKEN EN RETOURNEREN

Voor alle producten gekocht via de webshop heeft u volgens het Belgisch recht betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument , een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u dit onmiddellijk te melden aan Au-Dedans Interieur. Goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres onder punt Maatschappelijke Zetel.

De wettelijke garantie is van toepassing.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres onder punt Maatschappelijke Zetel.

PRIVACY EN GARANTIEBEPALINGEN

u-Dedans Interieur respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonlijke gegevens. Alle informatie m.b.t. de persoonsgegevens worden zorgvuldig gewaard en beheerd in een database. Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor verwerking en intern beheer. Ze worden in geen geval aan derden doorgegeven. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. De wettelijke garantie is van toepassing.

OVERMACHT

Onder overmacht wordt begrepen, alle an buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Au-Dedans Interieur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Au-Dedans Interieur niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Au-Dedans Interieur opgeschort. Bij langdurige overmacht (langer dan 8 weken) zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Au-Dedans Interieur of rechthoudende derden.

Deze website www.au-dedans.be is eigendom van Au-Dedans Interieur BVBA.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Au-Dedans Interieur BVBA

Bissegemstraat 16, 8560 Gullegem

Virginie T 0497 54 82 51

Wendy T 0476 97 45 32

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BTW BE 0632.697.346

Rekeningnummer: 735-0414632-42

IBAN BE77 7350 4146 3242

BIC KREDBEBB